Oferim tractaments per a nens i adults

ALTERACIONS DE LA PARLA

Disglòssia, disfèmia
Disàrtries
Retràs Fonològic

TRANSTORNS DEL LLENGUATGE

▶ Rertràs del llenguatge
Disfàsies, afàsies

ALTERACIONS DE LA LECTURA I ESCRIPTURA

Dislèxies
Disgràfies
Disortografia

ALTERACIONS DE LA VEU

Disfonies
Nòduls
Pòlips
Edemes

ALTERACIONS RELACIONADES AMB DETERIORAMENT COGNITIU

Pàrkinson
Alzheimer
Esclerosi lateral amiotròfica
Esclerosis multiples

ALTRES PATOLOGIES

Accidents cerebrovasculars
Tumors
Deficiències auditives
TGD, sindrome de down

TERÀPIA MIOFUNCIONAL

Deglució atípica
Respiració oral