Acompanyament individualitzat i coordinat amb la família i escola a infants i joves amb dificultats o que vulguin millorar en el seu rendiment escolar, donant diferents estratègies i recursos per a l’autonomia personal i acadèmica. També acompanyem en l’orientació escolar i professional.

TRANSTORNS I PROBLEMES D’ANGOIXA

Avaluació i diagnòstic dels trastorns en els aprenentatges
Trastorns en la lectoescriptura
Discalcúlia
Pautes i orientació per a pares
Problemes d’atenció
Habilitats organitzatives
Dificultats en les funcions executives
Habilitats de memòria
Tècniques d’estudi i motivacionals