Oferim un servei integrat per a nens i joves de primària, E.S.O i batxillerat, amb un pla individualitat per millorar el seu rendiment escolar, alhora que ens coordinem amb família i escola per tal de caminar tots en la mateixa direcció.

 

Hàbits i tècniques d’estudi
Reforç escolar de diferents assignatures
Eines de motivació
Grups reduits o individual
Preparació d’exàmens
Preparació de proves d’accés